Minulle tärkeitä teemoja

Porilaiset lapset ja nuoret harrastavat

Jokaiselle lapselle ja nuorelle on mahdollistettava vähintään yksi harrastus. Taloudellinen asema ei saa toimia esteenä harrastamisen aloittamiseen. Porissa tehdään jo tekoja siihen suuntaan, että harrastukset tuodaan koulupäivän yhteyteen, tämä on saatava pysyväksi ratkaisuksi. Harrastustakuun toteutuminen vähentäisi lasten eriarvoisuutta sekä harrastuksen aloittamisen kynnys madaltuisi. Harrastamiseen panostaminen luo pitkäaikaisia hyötyjä

 • Porissa on otettava käyttöön aito harrastustakuu

 • Liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat kaikkien saatavilla

 • Kaupungin tiloja annetaan kulttuurikäyttöön 

Porilaiset voivat hyvin

Hyvinvointi kuuluu kaikille. Kaupungin on panostettava ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön. Kun porilaiset voivat hyvin, myös kaupunki voi hyvin. Ennaltaehkäisevien toimien ja palveluiden tarjoaminen on aina vaikuttavampaa. Päättäjien on rakennettava tulevaisuuden Poria tuleville sukupolville.

 • Koulukiusaamiseen puututaan välittömästi

 • Mielenterveyspalveluihin on panostettava

 • Toteutetaan maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

 • Kehitetään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä yhdessä asukkaiden kanssa

Porissa koulutetaan osaavia tekijöitä

Porin ja koko maakunnan etu on, että Porissa koulutetaan osaavia tekijöitä. Monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja opiskelijakaupunki identiteetin vahvistaminen konkreettisilla teoilla on tärkeää. Porin elinvoimalle on tärkeää, että maakunnassa on oma ammattikorkeakoulu ja yliopistokeskus. 

 • Porissa on oltava tulevaisuudessa laadukkaat ja terveelliset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin  

 • Oppilas- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sekä henkilöstön riittävyyteen on panostettava

 • Porissa otetaan käyttöön maksuton toinen aste ja pidetään huolta, että opetuksen laatu ja saavutettavuus ei heikenny

Ekologisuutta päätöksentekoon

Porin tavoite on profiloitua ympäristöystävällisenä kaupunkina ja olemme sitoutuneet päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä, enää ei voi sivuuttaa ympäristökysymyksiä päätöksenteossa. Päättäjien on mahdollistettava kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu ja luodaan kestävää kaupunkikuvaa. 

 • Pidetään huolta Porin luontokohteista ja luodaan vihreää kaupunkikuvaa

 • Asuinalueiden suunnittelussa huomioidaan kävely-, pyörä- ja joukkoliikenteen sujuvuus

 • Panostetaan kestävään ja uniikkiin rakentamiseen

Vaalit

Kuntavaalit 2021, ehdolla Porissa

 • Porin kaupunginvaltuusto, kaupunginvaltuutettu, sd. 
 • Sivistyslautakunnan jäsen

Eduskuntavaalit 2019, ehdolla Satakunnassa

Kampanjateemojani olivat:

 • Panostukset nuorisotyöhön ehkäisevät mielenterveysongelmia.
 • Maksuton 2. aste on tasa-arvo teko.
 •  Ilmastonmuutoksen torjunta on tehtävä oikeudenmukaisesti.

Vaalivideo 

Kuntavaalit 2017, ehdolla Turussa

Kampanjateemojani olivat:

 • alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy.
 • Haluan, että Turussa tehdään Suomen parasta nuorisotyötä.
 • Haluan, että Turku on Suomen viihtyisin kaupunki joka tarjoaa monipuolisia tapahtumia ympäri vuoden.
 • Olis aika hienoa, että näiden vaalien jälkeen nuorten valtuutettujen määrä Turussa vähintään tuplaantuis!