Kirjoitukset

Monen alan työehtosopimuksista neuvotellaan parhaillaan ja näyttää siltä, että työntekijöiden ja työnantajien näkemys esimerkiksi palkankorotuksista on kaukana toisistaan.Se mikä minua huolestuttaa on, että osalla työntekijöistä ei ole mitään käsitystä siitä, miten työelämän pelisäännöt muodostuu. Suomessa ei ole esimerkiksi minimipalkkaa säädetty...

Esitämme että Porin kaupungin on tehtävä selvitys kaupungin palveluiden yhdenvertaisuudesta. Selvityksestä on käytävä ilmi vastaavatko palvelut kaikenlaisten asiakasryhmien todellisia tarpeita, konkreettisia yhdenvertaisuus tavoitteita ovat myös esteettömyys ja saavutettavuus.

Porissa näkövammaiset ja heidän avustajansa ovat voineet matkustaa Porin Linjojen busseissa maksutta. Kevään aikana on käyty sopimusneuvottelut Porin joukkoliikennejaoston ja Porin Linjojen välillä, tämän myötä etu on poistunut, vaikka asiasta ei ole edes keskusteltu saati päätetty. Etuuden poistolle ei ole löytynyt perusteita. Tässä maailman...

Satakunnan Kansassa 25.5. kaupungintalolla 20-vuotta työskennellyt Arjan kirjoituksen otsikko on "Kokeneet edustajat jatkoon". Kirjoituksessa maalaillaan uudet valtuutetut kokemattomiksi ja osaamattomiksi. Kirjoittajan mielestä on myös perisyntiä, jos valtuutettu perehtyy tehtäviinsä ja ensimmäisenä valtuustokautena menee varmasti aikaa...

Suomessa yksinäisyyttä ei oteta tarpeeksi vakavasti. Vuonna 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi alueellisen terveys- ja hyvinvointikyselyyn perustuvan julkaisun jonka mukaan 400 000 ihmistä kärsii yksinäisyydestä Suomessa. Tässä julkaisussa erityisesti esiin nousi ikäihmisten ja yksinasuvien yksinäisyys.

Valitettavasti vuosi 2021 jouduttiin aloittamaan pandemian painaessa päälle. Koronavirus oireilee onneksi aika lievästi nuorten ja lasten keskuudessa, mutta siitä huolimatta sen seuraukset ulottuvat sinne asti. Porin kaupungille on myönnetty rahoitusta harrastamisen Suomen mallin kokeiluun, jolla koulupäivän yhteyteen tuodaan mieluisia...

Ihmisten arjessa toimivat ja saavutettavat palvelut luovat hyvinvointia jokaiselle porilaiselle. Kuntapäättäjien vastuulla on mahdollistaa Porista paras mahdollinen kaupunki asukkaille rakentaa arkea ja elää täyttä elämää. Kaupungin tulevaisuuden määrittää hyvinvoivat asukkaat.

Tänä syksynä eduskunta käsittelee historiallisen lakiesityksen kun käsittelyyn tulee oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen saakka. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministeriryhmä on 25.8.2020 hyväksynyt oppivelvollisuuden laajentamista koskevan hallituksen esityksen. Uudistuksella tavoitellaan väestön osaamis- ja koulutustason...

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta ja tänä vuonna YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta. Lapsen oikeuksien sopimus on ihmisoikeussopimus, jonka sopimuksessa on neljä yleistä periaatetta: syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehittymiseen ja lapsen näkemysten...

Vapun juuret ovat pitkällä historiassa ja monivaiheiset. Ennen kaikkea juuret ovat peräisin työväen olojen ja oikeuksien parantamisessa ja kuulluksi tulemisessa. Näiden saavuttamiseksi mielipiteenilmaisun välineenä on toiminut vappukulkueet ja vappuna on pidetty poliittisia puheita ja esitetty yhteiskunnallisia vaatimuksia ja tuotu ilmi sosiaalisia...