Kirjoitukset

Sampsa Kataja avaa tietämättömyytensä duunarien arjesta 8.2. kirjoituksessaan Satakunnan Kansassa. Yhteiskuntaa pitää yllä kaikki ne eri alojen ammattilaiset jotka työskentelee vaihtelevina työaikoina ja jokaisena päivänä vuodessa. Se on etuoikeus työskennellä virka-aikaan arkisin. Tämä maa pyörii edelleen virka-aikaan työskentelevien ehdoilla....

Viimeisen vuoden ajan olemme todistaneet miten työntekijät eri aloilla ovat taistelleet parempien työehtojen ja elämiseen riittävän palkan puolesta. Toimiva neuvottelukulttuuri työnantajaliittojen ja ammattiliittojen välillä on kokenut ison kolauksen.

Monen alan työehtosopimuksista neuvotellaan parhaillaan ja näyttää siltä, että työntekijöiden ja työnantajien näkemys esimerkiksi palkankorotuksista on kaukana toisistaan.Se mikä minua huolestuttaa on, että osalla työntekijöistä ei ole mitään käsitystä siitä, miten työelämän pelisäännöt muodostuu. Suomessa ei ole esimerkiksi minimipalkkaa säädetty...

Esitämme että Porin kaupungin on tehtävä selvitys kaupungin palveluiden yhdenvertaisuudesta. Selvityksestä on käytävä ilmi vastaavatko palvelut kaikenlaisten asiakasryhmien todellisia tarpeita, konkreettisia yhdenvertaisuus tavoitteita ovat myös esteettömyys ja saavutettavuus.

Porissa näkövammaiset ja heidän avustajansa ovat voineet matkustaa Porin Linjojen busseissa maksutta. Kevään aikana on käyty sopimusneuvottelut Porin joukkoliikennejaoston ja Porin Linjojen välillä, tämän myötä etu on poistunut, vaikka asiasta ei ole edes keskusteltu saati päätetty. Etuuden poistolle ei ole löytynyt perusteita. Tässä maailman...

Satakunnan Kansassa 25.5. kaupungintalolla 20-vuotta työskennellyt Arjan kirjoituksen otsikko on "Kokeneet edustajat jatkoon". Kirjoituksessa maalaillaan uudet valtuutetut kokemattomiksi ja osaamattomiksi. Kirjoittajan mielestä on myös perisyntiä, jos valtuutettu perehtyy tehtäviinsä ja ensimmäisenä valtuustokautena menee varmasti aikaa...

Suomessa yksinäisyyttä ei oteta tarpeeksi vakavasti. Vuonna 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi alueellisen terveys- ja hyvinvointikyselyyn perustuvan julkaisun jonka mukaan 400 000 ihmistä kärsii yksinäisyydestä Suomessa. Tässä julkaisussa erityisesti esiin nousi ikäihmisten ja yksinasuvien yksinäisyys.

Valitettavasti vuosi 2021 jouduttiin aloittamaan pandemian painaessa päälle. Koronavirus oireilee onneksi aika lievästi nuorten ja lasten keskuudessa, mutta siitä huolimatta sen seuraukset ulottuvat sinne asti. Porin kaupungille on myönnetty rahoitusta harrastamisen Suomen mallin kokeiluun, jolla koulupäivän yhteyteen tuodaan mieluisia...

Ihmisten arjessa toimivat ja saavutettavat palvelut luovat hyvinvointia jokaiselle porilaiselle. Kuntapäättäjien vastuulla on mahdollistaa Porista paras mahdollinen kaupunki asukkaille rakentaa arkea ja elää täyttä elämää. Kaupungin tulevaisuuden määrittää hyvinvoivat asukkaat.

Tänä syksynä eduskunta käsittelee historiallisen lakiesityksen kun käsittelyyn tulee oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen saakka. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministeriryhmä on 25.8.2020 hyväksynyt oppivelvollisuuden laajentamista koskevan hallituksen esityksen. Uudistuksella tavoitellaan väestön osaamis- ja koulutustason...