Yhdenvertaisuus Porissa

11.06.2021

Porissa näkövammaiset ja heidän avustajansa ovat voineet matkustaa Porin Linjojen busseissa maksutta. Kevään aikana on käyty sopimusneuvottelut Porin joukkoliikennejaoston ja Porin Linjojen välillä, tämän myötä etu on poistunut, vaikka asiasta ei ole edes keskusteltu saati päätetty. Etuuden poistolle ei ole löytynyt perusteita. Tässä maailman ajasssa pitäisi lisätä esteettömyyttä eikä mennä edistyksessä taaksepäin ja vaikeuttaa sitä.

Kunnan tuottamien palveluiden tulee olla kuntalaisten erityistarpeet huomioon ottavia. Esimerkiksi sukupuoli ja sen moninaisuus, kulttuurinen tausta, monikielisyys, vammaisuus, ikä ja muut erityistarpeet on otettava huomioon kaikissa kunnallisissa palveluissa.

Kunnilla on tärkeä rooli yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja kehittämisestä. Porin kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa 2021-2025 on linjattu kolme pääperiaatetta ja yksi niistä on "erilaisuus on rikkautta" ja tavoitteena että palvelut ovat kaikkia varten ja niitä kehitetään erityisryhmät huomioiden entistä saavutettavimmiksi ja esteettömimmiksi.

Konkreettinen keino on positiivinen erityiskohtelu, pyritään tietyn ryhmän asemaa ja olosuhteita parantaviin toimiin. Maksuttomat matkat paikallisliikenteessä näkövammaisille ja heidän avustajilleen on hyvä esimerkki positiivisesta erityiskohtelusta. Porin joukkoliikennejaoston on otettava asia käsittelyyn uudelleen ja jatkaa edun myöntämistä. Asian käsittelyn ajan yhdelle menopaluu lipulle tulee hintaa 14 euroa Yle uutisen mukaan.