Ensimmäinen vappupuheeni Noormarkussa

31.05.2019

Hyvät toverit,

Vapun juuret ovat pitkällä historiassa ja monivaiheiset. Ennen kaikkea juuret ovat peräisin työväen olojen ja oikeuksien parantamisessa ja kuulluksi tulemisessa. Näiden saavuttamiseksi mielipiteenilmaisun välineenä on toiminut vappukulkueet ja vappuna on pidetty poliittisia puheita ja esitetty yhteiskunnallisia vaatimuksia ja tuotu ilmi sosiaalisia epäkohtia. Edelleen tänä päivänä vappuna on mahdollisuus ottaa kantaa ja siksi koen, että puheenpitäjillä on suuri vastuu. Vappuna kokoonnutaan juhlimaan työväen arvoja ja aatetta.

Muistan kun osallistuin ensimmäiseen vappumarssiini vuonna 2015 ja vielä tänä päivänäkään en oikein osaa pukea sanoiksi kokemaani. Kuvailin sitä Uuden Ajan kolumnissa siten, että löysin jotain mitä en edes tiennyt etsiväni. Löysin poliittisen yhteisöni lisäksi vapulle sen ansaitseman arvostuksen ja selvennyksen, että miksi vappu on ollut minulle aina kovin rakas juhla.

Hyvät kuulijat,

Alkuvuosi on ollut meille kaikille työntäyteinen ja jännittävä. Olemme olleet mahdollistamassa edistyksellisen demokratian toteutumista. Olemme tehneet työtä yhteiselle onnistumiselle. Satakunnassa sosialidemokraatit saivat vaalivoiton. Alusta alkaen tavoite oli kolme kansanedustajaa ja sen eteen työtä tosissaan tehtiin. Satakunta ansaitsee kiitosta.

Tätä vaalivoittoa on odotettu. SDP lähti hyvien kannatuslukujen siivittämänä vaalikentille ja oikeisto puolueet käyttivät aikaansa ruotimalla SDP:n tulevaisuustyön linjauksia ja jättivät tuomatta omat ehdotuksensa keskusteluun. Näistä vaaleista odotettiin koulutusvaaleja, ilmastovaaleja ja ties mitä vaaleja. Ajoittain keskustelua hallitsi yksittäiset verot eikä saatu tilaa keskustelulle missä tulevaisuuden haasteisiin haetaan ratkaisuja. Välillä vaalipaneelien aikana harhauduin miettimään lähinnä sitä, että harmi kun naisia on niin vähän puolueen puheenjohtajina.

Se on ollut kieltämättä monien nuorempien puolueen jäsenten huulilla, että minkälaistakohan se olisi, jos SDP olisi suurin puolue. Harva tosiaan nuoremman polven sosialidemokraateista sitä on kokenut. Mutta nyt mekin pääsemme kokemaan toivottavasti sen, että SDP on pääministeri puolue ja muuttamassa Suomen suuntaa toivottavasti yhdessä punavihreän hallituksen kanssa.

Hyvät kuulijat,

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja sen murroksesta puhutaan koko ajan. Tekoälyn tuomia mahdollisuuksia nostetaan esiin ja puhutaan perinteisten alojen katoamisesta. Työväen oikeuksien puolustamiselle on vielä nykyäänkin tilausta kuten viime hallituskaudella nähtiin. Tunnistan kuitenkin sen ongelman olemassaolon, miten nuoret eivät koe ammattiyhdistysliikkeen toimintaa ja järjestäytymistä omakseen. Jos emme saa tätä kehitystä katkaistua on tulevaisuudessa hyvinkin erilaiset valtasuhteet jos työntekijöiden järjestäytymisaste olisi heikompi kuin nyt. Ei ymmärretä miksi järjestäytyminen kannattaa tai mihin sillä pyritään. Meidän pitää arvostaa omaa osaamistamme. Meidän pitää puolustaa omia oikeuksiamme työelämässä eikä tuudittautua, että joku tekee sen puolestamme. Meidän pitää olla sukupolvemme ja tulevien sukupolvien äänitorvia.

Meidän pitää tunnistaa paremmin erilaisten työpaikkojen olemassaolon perinteisempien työpaikkojen rinnalle. digitalisaation ja globalisaation myötä on muodostunut työpaikkoja mitä ei olisi kuvitellut olevan olemassa 10 vuotta sitten. Meidän pitää tehdä toimia, jotta yrittäjyys olisi houkutteleva vaihtoehto ja osapäiväinen yrittäjyys olisi kannattavaa. Monet minunkin tuttavapiiristäni on lähtenyt yrittäjiksi ja arvostan heidän valintaansa suuresti. Työelämästä on tullut moninainen mutta työelämän pelisäännöt on turvattava kaikille. Olemme tilanteessa missä yrittäjyys houkuttelee koska työpaikkojen saanti on yhä hankalampaa ja prosessit monimutkaisia.

Järkyttävää on myös se, että me avoimesti yhteiskunnallisessa keskustelussa tuomme esiin, että olisiko oikein luoda kahdenlaiset työmarkkinat. Maahanmuuttajat ovat esimerkiksi sellainen väestöryhmä, joille ollaan valmiita maksamaan alempaa palkkaa. Onko se yhdenvertaisen työelämän suunta? Erityisesti nuorten keskuudessa nollatuntisopimukset yleistyvät ja niiden varaan pitäisi tulevaisuutta rakentaa? Maassa, jossa työelämän pelisäännöt on olemassa. Suomen pitäisi olla maa, jossa työntekijää kunnioitetaan ja työllään tulee toimeen.

Hyvät toverit,

Koin tänä keväänä jotain sellaista mitä en olisi 24-vuotiaana uskonut saavuttavani. Olin ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntavaaleissa ja kokemus on vähintäänkin mieleenpainuva. Haluan kiittää satakuntalaisia demari aktiiveja ja aktiiveja yli puoluerajojen. Vaalitoreilla henki oli hyvä ja kannustava. Me haimme selkeästi muutosta yhdessä edellisen hallituksen toilailuille. Olen ikuisesti kiitollinen heille jotka ovat kannustaneet matkan varrella ja ollut mukana tekemässä kampanjaa. Haluan tunnustaa, että matka oli myös henkisesti kuormittava mutta täysin sen arvoinen. 

Nuoria ehdokkaita oli näissä vaaleissa vähemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla. Koko maassa 18-19 vuotiaita ehdokkaita oli 23. Nuoret myös äänestävät huonommin oman ikäisiä ehdokkaita. Tähän on varmasti monia selittäviä tekijöitä mutta nostan esiin muutamia kuten nuorten alhainen äänestysaktiivisuus, Äänestäjät ylipäänsä suosivat sosioekonomisesti korkeassa asemassa olevia ehdokkaita. Vaaleista toiseen eniten ääniä keräävät ehdokasjoukon koulutetuimmat, varakkaimmat ja korkeimmassa työelämäasemassa olevat henkilöt. Tämä on kestämätön tilanne jos tavoitteena on, että eduskunnassa olisi mahdollisimman kattava ja laaja joukko erilaisia päättäjiä.

Tunsin huolta siitä, että vaalien aikana nousi julkisuuteen tapauksia missä ehdokkaihin ja tukijoihin oli kohdistunut fyysistä väkivaltaa tai vähintään uhkailua. Se on ilmiö, joka pitää tuomita välittömästi ja olen hyvilläni, että Presidentti Sauli Niinistö otti asiaan kantaa ja julisti vaalirauhan. Nuorena naisena en kokenut väheksyntää, halveksuntaa tai uhkailua, josta saan olla kiitollinen. Minusta meidän kaikkien pitäisi olla huolissamme, jos ilmapiiri on sellainen, että oletat tulevasi kohdelluksi eri tavalla ikäsi, sukupuolesi tai poliittisen suuntautumisesi vuoksi.

Hyvät toverit,

Meillä on nyt tuhannen taalan paikka ratkaista tulevaisuuden haasteita ja viedä Suomea sellaiseen suuntaa, jossa otetaan huomioon niin tulevat sukupolvet kuin ympäristöasiatkin ja samaan aikaan tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa. Itse vasta 24 vuotiaana en pysty käsittämään sellaista keskustelua, jossa ilmasto ja ympäristöasioita ei oteta vakavasti. Se tuntuu väheksyvältä ja epäoikeudenmukaiselta. Minä kysyn, miksi meillä ja tulevilla sukupolvilla ei ole oikeutta luontoon ja puhtaaseen elinympäristöön? 

Suomen on oltava tulevaisuudessa päästötön hyvinvointivaltio, jossa jokaisella on mahdollisuus tulla miksi vaan. Suomessa on löydettävä uudelleen sellainen tekemisen kulttuuri sen sijaan, että passivoidumme ja kuvittelemme, että kaikki on meidän osalta tehty ja tyydymme pyörittelemään peukaloita. Meillä on mahdollisuus olla maa, jossa hyvinvointi ei ole jakautunut varallisuuden mukaan ja maa, joka on edelläkävijä ilmasto ja ympäristöön liittyvissä innovaatioissa . Meidän osaava väestö on sen perustuskivi. Meidän on lopetettava hukkaamasta ihmisten potentiaalia ja puuttua syrjäytymiseen ja panostaa koulutukseen.

Meillä on useita uudistuksia, jotka odottavat kipeästi ratkaisijaansa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, sosiaaliturvauudistus, maksuton toinen aste, perhevapaauudistus, translaki ja raiskauslainsäädäntö näin listatakseni muutaman. Sosialidemokraateilla olisi mahdollisuus vaikuttaa jokaiseen näistä varsinkin nyt kun Antti Rinne toimii hallitustunnustelijana. Toivon koko sydämestäni, että ainakin muutama näistä saatetaan maaliin saakka.

Hyvät kuulijat,

Työväen puolueilla on pitkä lista saavutuksia joista tämä maa on rakentunut. Meidän on kuitenkin tähdättävä samanlaiseen saavutuksien listaan, jonka sitten minun lapsen lapseni voisi lukea. Meidän on nyt näytettävä se mitä olemme luvanneet vaalikentillä. Vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus ovat arvoja, joilla ei ole viimeistä käyttöpäivää. Ne ovat myös universaaleja. Meidän on pysäytettävä eriarvoistumiskehitys, jotta tässä maassa jokaisella olisi mahdollisuus hyvään elämään taustastaan riippumatta. 

Puhumme paljon eläkeläisköyhyydestä mutta emme puhu yhtä tarmokkaasti opiskelijoiden köyhyydestä. Erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset elävät paljon edellisiä sukupolvia epävarmemmassa työelämässä. Nollatuntisopimukset ja osa-aikaisuudet vievät pohjan vakaasta toimeentulosta ja siten myös haaveet omistusasunnosta tai perheen perustamisesta.

Olisimme hulluja, jos emme nyt panostaisi koulutukseen. Varhaiskasvatus on Suomessa maailman kärkiluokkaa, se pitäisi mahdollistaa yhä useammalle lapselle. Varhaiskasvatuksen avulla pystymme puuttumaan ajoissa lapsen kehitykselle haitallisiin tilanteisiin. Peruskoulussa on kiinnitettävä huomiota ryhmäkokoihin ja henkilökunnan riittävyyteen.

Lukio ja ammatillisesta koulutuksesta on tehtävä aidosti maksutonta ja myös pidentää oppivelvollisuutta koskemaan toisen asteen opintoja. Toinen aste on uusi peruskoulu. Sen avulla nostamme osaamistasoa ja saamme kiinni koulupudokkaista peruskoulun ja toisen asteen välillä.

Korkeakoulutukseen iski myös suuria leikkauksia ja kaikilla koulutusasteilla niihin on puututtava. Korkeakoulutuksen laatuun on kiinnitettävä huomiota ja turvattava korkeakoulujen perusrahoitus. Koulutus ja osaaminen on Suomen kokoisen maan menestyksen avain.

Hyvät kuulijat,

Meillä on edessä vielä Eu-vaalit. Olen sitä sukupolvea, joka on melkein koko elämänsä ollut osa eurooppaa ja siten myös eurooppalaisuutta. Aina on ollut mahdollisuus lähteä interailille, au-pairiksi tai opiskelijavaihtoon. Tänä päivänä on edullisempaa melkein lähteä viikonlopuksi Puolaan kuin viettää viikonloppu Helsingissä. Vapaa liikkuvuus on yksi euroopan unionin yksi mielestäni merkittävistä mahdollisuuksia. Euroopan Unioni on riittävän suuri poliittinen toimija joka voisi vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan vaikuttavalla tavalla. Euroopan Unionin tehtävä on luoda rauhaa ja vakautta sen jäsenmaille. EU:n on puolustettava ihmisoikeuksia ja tuomittava selkeästi niitä loukkaavat jäsenmaat. Naisten, tyttöjen ja seksuaali ja sukupuolvähemmistöjen oikeuksien eteen on jatkettava työtä.

Kannustankin kaikkia vielä osallistumaan europarlamnettivaaliehdokkaan kampanjaan ja vähintään muistuttamaan ihmisiä siitä kuinka tärkeää on, että äänestää myös europarlamentti vaaleissa. Sillä on merkitystä minkälaiset ryhmittymät johtavat Euroopan parlamentin työskentelyä. EU on ollut menestyksekkäin rauhan projekti ja toivon sen olevan sitä myös vuosienkin päästä. Demokratian, ihmisten oman tahdon ja vallan on aina kuljettava markkinoiden yläpuolella, niin Suomessa, Euroopassa kuin globaalisti.

Arvoisa vappujuhla väki,

Toivotan teille mukavaa vappua ja muistakaa,

maailmaa voi muuttaa, tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.