Valtuustoaloite: Selvitys kaupungin palveluiden yhdenvertaisuudesta

20.06.2022

Esitämme että Porin kaupungin on tehtävä selvitys kaupungin palveluiden yhdenvertaisuudesta. Selvityksestä on käytävä ilmi vastaavatko palvelut kaikenlaisten asiakasryhmien todellisia tarpeita, konkreettisia yhdenvertaisuus tavoitteita ovat myös esteettömyys ja saavutettavuus.

Yhdenvertaisuusselvityksen laatimisessa on osallistettava kuntalaisia, kolmannen sektorin edunvalvontajärjestöjä sekä kaupungin nuorisovaltuustoa, vammais- ja vanhusneuvostoa.

Kaupungin on kartoitettava miten lautakuntatyöskentelyssä kaupungin sisäisesti huomioidaan yhdenvertaisuusnäkökulmat palveluita kehittäessä. Lisäksi arvioidaan kaupungin tarve yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmän perustamiseksi.


Porissa 20.6.2022

Neea Kähkönen, kaupunginvaltuutettu SDP

Emmastiina Hesso, kaupunginvaltuutettu VAS

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä