Lasten oikeuksien toteutuminen on kaikkien vastuulla. 

17.11.2019

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta ja tänä vuonna YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta. Lapsen oikeuksien sopimus on ihmisoikeussopimus, jonka sopimuksessa on neljä yleistä periaatetta: syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehittymiseen ja lapsen näkemysten kunnioittaminen. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus, ainoastaan yksi maa on sopimuksen ulkopuolella, Yhdysvallat.

Kolmessakymmenessä vuodessa on saavutettu paljon mutta en voi olla ajattelematta sitä, että edelleenkään kaikilla lapsilla ei ole oikeutta esimerkiksi riittävään ravintoon ja puhtaaseen juomaveteen, koulutukseen tai ylipäätään oikeudesta jäädä henkiin. Vuonna 2018 maailmassa on 5.2 miljoonaa lasta, jotka menehtyvät ennen viisivuotissyntymäpäiväänsä. Puhdasta vettä ihmisistä saa 71%, joka on pelastanut monia lapsia hengenvaarallisilta sairauksilta ja aliravittuja lapsia on maailmassa 22%. Unicefin mukaan jo yhdeksän kymmenestä 6-11-vuotiaasta lapsesta pääsee kouluun.

Kun paneuduin lisää lapsen oikeuksien sopimukseen minulle heräsi epätoivon tunne. Emme ole vieläkään saavuttanut riittäviä tuloksia aivan perustavanlaatuisiin ongelmiin. UNICEFin pääjohtaja Henrietta Fore on kirjoittanut avoimen kirjeen, jossa hän nostaa esiin tämän päivän lasten hyvinvoinnin suurimpia haasteita: pitkittyneet konfliktit, ilmastokriisi ja saastuminen, kasvavat mielenterveysongelmat, massasiirtolaisuus, ilman kansalaisuutta jäävät lapset, tulevaisuuden työelämän taitojen puute, digitaalisten oikeuksien ja verkkoturvallisuuden puutteet sekä netin valeuutiset.

Uskon, että suuri joukko ihmisiä ovat valmiita rakentamaan yhä turvallisempaa maailmaa kaikille maailman lapsille. Poliittisilta toimijoilta peräänkuulutan kykyä toimia tässä muuttuvassa maailmassa. Emme voi kääntää selkäämme yllämainituille haasteille. Suomi osana Eurooppaa pystyy vaikuttamaan suurempaan muutokseen. Meidän aikuisten on toimittava rohkeammin, jotta tulevaisudessa lapsien oikeudet toteutuvat vielä paremmin. Suomessa on paljon kuntia, jotka ovat julistautuneet lapsiystävälliseksi mutta korostan, että työ ei ole valmis vaan vaaditaan tekoja.