Jääkö amikset demokratian ulkopuolelle?

20.03.2019

Eduskuntavaalit lähenevät ja vaalipaneeleja järjestetään ympäri maakuntaa. Tällä hetkellä kutsuja tulee paljon lukioilta. Oman osansa nuorten yhteiskunnallisen tietouden lisäämiseksi on tehnyt myös opiskelijakunta Sammakko ja Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Tästä listasta puuttuu täysin ammatilliset oppilaitokset.

Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan kiinnostus politiikkaan on kuitenkin hyvällä mallilla. Vuoden 2018 kyselyssä, ainakin jonkin verran kiinnostuneiden osuus on suurempi, ja vastaavasti kokonaan välinpitämättömien osuus on pienempi kuin kertaakaan aiemmin yli 20 vuoden seuranta-aikana. Kyselyssä kuitenkin ilmenee eroja opiskelutaustan perusteella. Suurin määrä "ei lainkaan kiinnostuneita" löytyy ammatillista tutkintoa opiskelevista - 16% prosenttia. Verrattuna lukion opiskelijoihin saman vastauksen antoi 6%.

Suomen ammattiin opiskelevien liitto -SAKKI ry on listannut eduskuntavaalitavoitteekseen muun muassa, että "Amis kasvattaa yhteiskunnallisesti sivistyneistä kansalaisia; yhteiskunnallisen vaikuttamisen opetusta on lisättävä osallisuuden avulla, yhteistyössä opiskelijakuntien kanssa."

SAKKI ry nostaa esiin myös, että ammattiin opiskelevat ja valmistuneet ovat poliittisesti ja yhteis-kunnallisesti huomattavasti vähemmän aktiivisia kuin ylioppilaat tai korkeasti koulutetut kansalaiset. Yksi keskeinen tekijä erojen takana on yhteiskunnallisen opetuksen määrä eri koulutuspoluilla, sillä ammatillisen tutkinnon suorittaneet paneutuvat yhteiskuntaan ja politiikkaan opinnoissaan muita ryhmiä vähemmän.

Tämän tiedon valossa on pöyristyttävää, että jättäisimme amikset demokratian ulkopuolelle. Kun juuri nyt olisi hyvä hetki lisätä amisten tietoutta vaaleista, äänestämisestä ja eri puoleista ja niiden eroista. Eikö olisi järkevää kutsua eri puolueiden edustajia keskustelemaan amiksille tärkeistä aiheista?

Satakunnan suurin ammatillinen oppilaitos on tähän mennessä antanut selkeän viestin heitä lähestyessäni "Poliittiset puolueet ja heidän edustajansa, eivät ole tervetulleita kampukselle ennen vaaleja puffaamaan mitään asiaa." Toivon koko sydämestäni, että myös edellä mainitussa oppilaitoksessa järjestetään vaalipaneeli, johon kaikki puolueet olisivat tervetulleita. Tämän organisoinnissa kannattaisi esimerkiksi hyödyntää omaa opiskelijayhdistystä Wino ry:tä. Vielä ei ole liian myöhäistä. #ääniamiksille