Hurraa oppivelvollisuudelle!

01.09.2020

Tänä syksynä eduskunta käsittelee historiallisen lakiesityksen kun käsittelyyn tulee oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen saakka. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministeriryhmä on 25.8.2020 hyväksynyt oppivelvollisuuden laajentamista koskevan hallituksen esityksen. Uudistuksella tavoitellaan väestön osaamis- ja koulutustason nostoa, oppimiserojen kaventamista ja koulutuksellisen tasa-arvon kasvua.

On jo pitkään tunnustettu että pelkän peruskoulun suorittaneella on työmarkkinoille siirtymisessä valtavia haasteita ja se ei ole perusta tämän päivän työmarkkinoille. Tämän päivän työmarkkinat vaativat enemmä osaamista. Vuonna 2018 pelkän perusasteen suorittaneita 20-29-vuotiaita oli 102 673 henkilöä, joka on 15 prosenttia ikäluokasta. Suomessa ei ole varaa menettää yhtäkään työikäistä työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Lisäksi vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta. On todella tärkeää tarjota saavutettavat ja laadukkaat oppilas-/opiskelijahuoltopalvelut koska se heijastuu vääjäämättä opintojen suorittamiseen.

Mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä ja monet mielenterveyshäiriöt ilmaantuvat ensi kertaa nuoruudessa.Eri tutkimusten mukaan noin 20-25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia.

Viime eduskuntavaaleissa kampanjoin maksuttoman 2. asteen puolesta ja olen todella iloinen että tämä toteutuu nyt oppivelvollisuuden laajentumisen myötä. Opintomateriaaleihin on voinut kulua tuhansia euroja ja enemmänkin jos taloudessa on samanaikaisesti opiskellut useampi nuori. Uudistuksen myötä taloudellinen tilanne ei olisi näin ollen este toisen asteen koulutuksen suorittamiselle. 

Koulutukseen panostaminen on Pohjoismaisen hyvinvointivaltion menestysresepti. Koulutuksella tasoitamme tuloeroja, ylisukupolvista eriarvoisuutta, koulutuksen periytyvyyttä ja niin edelleen. Sivistynyt kansa on yhteiskunnan etu.

Oppivelvollisuuden laajentuminen on merkittävin koulutuspoliittinen uudistus sitten 9-vuotisen peruskoulun voimaan tulemisen jälkeen. Entistä laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021.

Suomi tarvitsee osaajia mutta ensisijaisesti hyvinvoivia ihmisiä. Meidän on pidettävä kaikki mukana.