Palveluiden pitää olla porilaisten tukena

26.11.2020

Ihmisten arjessa toimivat ja saavutettavat palvelut luovat hyvinvointia jokaiselle porilaiselle. Kuntapäättäjien vastuulla on mahdollistaa Porista paras mahdollinen kaupunki asukkaille rakentaa arkea ja elää täyttä elämää. Kaupungin tulevaisuuden määrittää hyvinvoivat asukkaat.

Tuloveron korotus ei ole miellyttävä toimenpide mutta sitä ei tehdä kevyin perustein. Tämä toimenpide ei ole pakin ainoa työkalu mutta sen avulla voimme pitää lakisääteiset palvelut porilaisille laadukkaina. Olisi harkitsematonta tässä maailman tilanteessa lähteä leikkaamaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista kun elämme keskellä pandemiaa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työ on entistä kuormittavampaa tällä hetkellä. Pandemian myötä tulee inhimillisiä seurauksia jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen siitä huolimatta että Satakunta on selviytynyt hyvin.

Arjen palveluiden ajankohtaisuus ja merkitys vaihtelee elämäntilanteen mukaan. On kuitenkin niin, että jos kunnan lakisääteiset palvelut päästetään huonolle tolalle, vaikuttaisi se meidän jokapäiväiseen arkeen tavalla tai toisella. Kaupunkilaisten hyvinvoinnin turvaaminen ei toteudu vain nykyisiä palveluita ylläpitämällä vaan on vastuullista myös aidosti kehittää niitä.

Porin kaupungin sekä koko maakunnan etu on, että meillä pidetään huolta koulutuksen laadusta aina varhaiskasvatuksesta korkealle asteelle, esimerkiksi suuret luokkakoot eivät ole eduksi kenellekkään. Tulevaisuuden kaupunki rakentuu seuraaville sukupolville eikä meillä ole varaa leikata koulutuksesta. Koulutukseen panostaminen vaikuttaa koko maakunnan elinvoimaan.

Vapaa-ajan merkityksen lisääntyessä kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat suuressa roolissa hyvinvoinnin edistämisessä. Kattavat kulttuuri- ja liikuntapalvelut mahdollistavat harrastustoimintaa kaikenikäisille sekä rikastuttavat arkea kokemusten ja elämysten kautta. Kunnallisella nuorisotyöllä on pitkät juuret. Nuorten elinolojen parantaminen, jokaisen potentiaalin uskominen ja kannustaminen oman paikkansa löytämiseen, on kunnille erityisen tärkeää. Ennaltaehkäisyyn panostaminen tulee moninkerroin edullisemmaksi kuin korjaaminen jälkikäteen.

Kuntien järjestämistä palveluista voi ja pitää pystyä keskustelemaan rakentavassa hengessä. Palvelut onnistuvat tehtävässään silloin kun laatu ja saatavuus on kohdallaan mutta väestörakenteen muutos ja siitä syntyvät taloudelliset paineet kuitenkin haastavat niiden toteutumista tulevaisuudessa. Erityisesti vaikeissa tilanteissa laadukkaat palvelut ovat kaikkien porilaisten eduksi.